بایگانی نویسنده: Avajan.Agency

ساکاد چشم و تاثیر آن در اثربخشی محتوای تصویری

تصویر کلوز اپ در صحنه فیلمبرداری

تا کنون برایتان پیش‌امده که فیلمی را ببینید و جذابیت چندانی برایتان نداشته باشد و نتواند توجه‌تان را جلب کند؟ آیا شده فیلمی در همان ژانر با خط داستانی یکسان را ببینید اما مجذوب فیلم شده و نتوانید چشم‌تان را از صفحه تلوزیون بردارید؟ این اتفاق بخاطر استفاده صحیح و دقیق از قابلیت ” مسیر(برای ادامه کلیک کنید…)