بایگانی دسته‌ی: ضبط صدای تلفن گویا

در این بخش مقالاتی که با ضبط صدای تلفن گویا هستند دسته بندی شده اند تا براحتی بتوانید در صورتی که سفارش ضبط صدا برای سیستم تلفن گویای تان دارید، اطلاعات مفیدی از آن را کسب کنید

ضبط صدا برای منشی تلفنی ،آری یا نه؟ در ضبط صدا به چه نکاتی دقت کنیم؟

ضبط صدا برای منشی تلفنی

یک سناریوی خوب در ضبط صدا برای منشی تلفنی که با طراحی فلوچارت تلفن گویا بدست‌ می‌آید، تماس گیرندگان را قادر می‌سازد که اطلاعات مورد نیاز خود را سریع‌تر از قبل به دست بیاورند